FARO

U Bambara (Afryka) obojnacze bóstwo wód i gromu, razem z Pembą odpowiedzialne za stworzenie świata i człowieka. W wersji egzoterycznej stworzył sam siebie z chaosu i zorganizował kosmos po przezwyciężeniu dezorganizującego pierwiastka Pemby. W wersji ezoterycznej jest wibracją, emanacją Pemby zapłodnioną przez Gla. Daje potomstwo kobietom i wyposaża każdego człowieka w duchowego bliźniaka dja. F. dał ludziom (za pośrednictwem kowali) wiedzę i ziarna roślin jadalnych. Zamieszkuje przede wszystkim wody Nigru, ale istnieje we wszystkich wodach świata. W ośrodku kultu w Sama oraz w poświęconej mu świątyni Kulikajo nad Nigrem przedstawiany jest jako syrena. Przyjmuje też postać mgły, węża i gazeli. Susza i bezpłodność są znakami jego gniewu. Por. Nommo.

FATIMA

W islamie córka proroka Muhammada, żona Alego, matka Hasana i i Hosejna – uznawanych w tradycji szyickiej za męczenników. W panteonie muzułmańskim zajmuje bardzo wysokie miejsce.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa