FIR BOLG

Nazwa ludności, stanowiącej jedną z późniejszych grup migracyjnych (trzecią), zasiedlających Irlandię. Właściwie F. B. stanowiły 3 grupy znane jako: Fir Bolg, Fir Domnan i Fir Gallion. Ich nazwa prawdopodobnie została im nadana w czasie ich niewoli, kiedy to mieli przenosić worki z ziemią z urodzajnych dolin na skaliste wzgórza. F. B. przedstawiani byli jako rolnicy. Dokonali podziału Irlandii na pięć prowincji. Za pomocą magii zostali pokonani przez Tuatha De Danann w pierwszej bitwie pod Moytura, po której schronili się u Fomóiri. FJALAR – w mit. Germanów pn. – karzeł, który wraz ze swym bratem Galarem zamordował Kwasira. Zbrodniczy bracia zmieszali krew ofiary z miodem i w ten sposób powstał bezcenny skarb, miód poezji, który następnie przeszedł w ręce Suttunga jako okup za zabicie jego rodziców przez F. i Galara.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa