FOMOIRI (irl. „Poddemony” – niższe, gorsze demony, lub „Podmorskie Demony”)

Wg Lebor Gabala Erenn („Księgi Najazdów”), byli najstarszymi mieszkańcami Irlandii. Usunęli kamienie i utworzyli 4 pastwiska w tym kraju. W irlandzkiej tradycji określani jako demony, a nie bogowie, przedstawiani zaś jako pół ludzie, pół potwory o jednej ręce, jednej nodze, z trzema rzędami zębów i o zwierzęcej (koźlej) głowie. Nie znosili muzyki, ale za to uwielbiali ciemność. Zostali pokonani przez Tuatha De w drugiej bitwie pod Moytura, po której schronili się w krainie Lochlann („Kraj Jezior”).

FONS

Rzymski bóg źródeł. Uważano go za syna Janusa i nimfy Iuturny. Miał w Rzymie świątynię na pn. od Kapitolu oraz ołtarz u stóp Janikulum. Na jego cześć obchodzono 13 października Fon- tinalia, święto źródeł, do których wrzucano wówczas girlandy kwiatów, a studnie przyozdabiano. F. był czczony szczególnie przez rzemieślników. FORSETI (sisl. „Przewodniczący”) – w mit. Germanów pn. bóg związany z thingiem, tj. wiecem, pełniący funkcję rozjemcy, syn Baldra i – Nanny. Sądzi się, że pierwotnie był bogiem Fryzów, którzy nazywali go Forsite.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa