GJUKUNGOWIE

W mit. Germanów pn. synowie króla Gotów Gjukiego i jego małżonki Grimhild, bracia Gudrun i Gollrond: Gunnar, – Hógni (1) i Gotthorm, oraz synowie Gudrun i Jonakra; wszyscy zginęli tragicznie w związku ze złotym skarbem, nad którym wisiała klątwa – Andwariego. Wg źródeł południowogermańskich, G. byli władcami burgundzkimi panującymi w Wormacji nad Renem do najazdu Hunów w 437 r. Zob. – Nibełungowie. GLA (bambara „Wiedza”) – u Bambara (Afryka) kreacyjna siła, 266 świętych znaków będących zarazem imionami Stwórcy. Jako stwórcza myśl, a potem wypowiedziane Słowo („Głos Pustki” – pierwsze G.; por. Amma u Dogonów) dała energię życia niezbędną do powstania duchowego „odbicia” G. (dja). Z tej pary wywodzi się cały świat, którego wszystkie istoty i przedmioty też mają swoją stronę duchową, dja. Wszystkie emanacje pierwotnego G., w liczbie 266, stanowią język, w którym wypowiedziano wszystkie nazwy, stwarzając tym samym rzeczy. Ich znaki wyryte na kłodzie pembele ( Pemba), przechowywane przez władze tajnego stowarzyszenia Komo, stanowią największą świętość Bambara.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa