ILLA(PA), Ylla(pa) (kech. „Piorun”)

W mit. inkaskiej bóg burzy i deszczu. Wyodrębniając poszczególne aspekty tego bóstwa (Piorun, Grzmot, Błyskawica), wiązano je ze Słońcem (  Inti) jako „Oszczep / Promień Słońca”, a także z Drogą Mleczną i Krzyżem Południa. I., będącego jednym bóstwem w 3 osobach (Ojciec, Starszy Syn, Młodszy Syn), uważano za władcę drugiej epoki w dziejach ludzkości, po epoce – Viracochy i przed epoką  Pachacamaka. „Starożytni ludzie”, którzy wówczas żyli, nosili odzież ze skóry, stawiali domy, znali uprawę tarasową, budowali kanały. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa z Piorunem-Grzmotem-Błyskawicą został utożsamiony św. Jakub. Nazwą illa(pa) określano też zmarłych władców inkaskich i inne ważne osoby. Ich mumie miały posiadać cudowną moc; wierzono, że zapewniają płodność, uzdrawiają i „przepowiadają” przyszłość. Również ludziom, którzy przeżyli uderzenie pioruna, przypisywano zdolności jasnowidzenia.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa