ILLARGUI

W mit. Basków bogini księżyca, córka Lur, siostra Ekhi, związana ze śmiercią, płodnością i czarami. Wierzono, że księżyc przyświeca duszom zmarłych i że od jego fazy w momencie zgonu zależy los zmarłego (kto umierał między nowiem a pełnią, zapewniał sobie lepsze warunki pośmiertnego bytowania, niż ten, któremu zdarzyło się umrzeć przy ubywającym księżycu). Stare nagrobki na chrześcijańskich cmentarzach zdobione lunarnymi symbolami świadczą, że po wprowadzeniu chrześcijaństwa (w Vn w.) w dalszym ciągu wiązano księżyc ze śmiercią i życiem pozagrobowym. Fazy księżyca wyznaczały też korzystną lub niekorzystną porę dla prac polowych. Darzący urodzajem wpływ księżyca, który zapewniano rozpoczynając siew i zbiory plonów w ściśle określonym czasie, wzmacniano dodatkowo agrarnymi rytami. I. cieszyła się szczególną czcią czarowników odbywających swoje spotkania w piątki przy świetle księżyca.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa